دستورالعمل کنترل شرایط محیطی

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان
450,000 تومان

دستورالعمل ممیزی داخلی

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان
450,000 تومان
450,000 تومان

دستورالعمل بازفرآوری، بازکاری

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان
450,000 تومان
450,000 تومان

دارودرمانی اورژانس های حاد تنفسی

لینک ورود به کلاس ورود به برنامه
رایگان!

دارودرمانی نارسایی حاد قلبی و شوک کاردیوژنیک

لینک ورود به کلاس ورود به برنامه
رایگان!

داروهای آنتی آریتمی قلبی – اندیکاسیون و ملاحظات

لینک ورود به کلاس ورود به برنامه
رایگان!

اصول تریاژ در بیماران بد حال

لینک ورود به کلاس ورود به برنامه
رایگان!

اورژانس مسمومیت با داروهای کاهنده ی قند خون

لینک ورود به کلاس ورود به برنامه
رایگان!

اورژانس مسمومیت با بنزودیازپین و بتا بلاکرها

لینک ورود به کلاس ورود به برنامه
رایگان!

دارودرمانی اختلالات الکترولیتی شایع در اورژانس

لینک ورود به کلاس ورود به برنامه
رایگان!

مدیریت دارودرمانی در اورژانس های فشارخون

لینک ورود به کلاس ورود به برنامه
رایگان!