روش اجرایی کالیبراسیون دستگاه Potentiometer (Titrator)

  دامنه کاربرد دامنه کاربرد این رویه جهت کالیبراسیون دستگاه Potentiometer (Titrator) توسط شرکت کالیبره کننده مربوطه درواحد آزمایشگاه شرکت…
0
350,000 تومان

روش اجرایی نحوه نگارش صورتجلسه

  دامنه کاربرد این رویه در تمامی واحدهای شرکت ………….. کاربرد دارد.   هدف هدف از نگارش این رویه ارائه…
0
350,000 تومان

روش اجرایی مرور کیفیت محصول (PQR)

  دامنه کاربرد این رویه برای تمام محصولات تولید شده و تحت لیسانس در شرکت ............ کاربرد دارد.   هدف…
1
350,000 تومان

روش اجرایی رسیدگی به شکایات

  دامنه کاربرد این رویه شامل انواع شکایات اعم از کتبی و شفاهی اعلام شده از طرف مصرف کنندگان، توزیع…
0
350,000 تومان

روش اجرایی فراخوانی محصولات (Recall)

  دامنه کاربرد اين رویه در شركت ................................... جهت انجام عمليات فراخواني كليه محصولات كاربرد دارد.   هدف هدف از…
1
350,000 تومان

روش اجرایی رسیدگی به انحرافات و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

  دامنه کاربرد این رویه انحرافات را در پروسه¬های تولیدی تصویب شده، روش¬های آزمایشگاهی، انبارش، شرایط حمل و نقل کالاها،…
0
350,000 تومان

روش اجرایی استاندارد بایگانی مستندات

  دامنه کاربرد این رویه در کلیه واحدهای شرکت ………….. کاربرد دارد.   هدف هدف از نگارش این رویه، تشریح…
0
350,000 تومان

روش اجرایی احراز کیفیت تجهیزات و ماشین آلات

  دامنه کاربرد اين رویه براي تمامی دستگاه ها/ سيستم هاي فرآيندي و پشتيباني فرآيندها، و پشتيباني توليد و روش…
1
350,000 تومان

روش اجرایی معتبرسازی فرآیند نظافت کلیه تجهیزات

  دامنه کاربرد این رویه به منظور تهیه پروتکل، گزارش و نحوه اجرای معتبرسازی فرایند نظافت دستگاه ها کاربرد دارد.…
2
350,000 تومان

روش اجرایی مطالعه آماری جهت محاسبه Trend

  دامنه کاربرد این رویه در واحد های کنترل کیفیت ، تضمین کیفیت و تولید کاربرد دارد.   هدف هدف…
0
350,000 تومان

روش اجرایی بررسی و تعیین تکلیف نمونه های ماده اولیه و ملزومات بسته بندی

  دامنه کاربرد این رویه در واحد های بازرگانی، تحقیقات، آزمایشگاه، برنامه ریزی، تولید، فنی و مهندسی و تضمین کیفیت…
1
350,000 تومان

روش اجرایی مدیریت بازرسی

  دامنه کاربرد این رویه در کلیه واحدهای شرکت ..............................جهت مدیریت بازرسی¬هایی که از شرکت.......... انجام می شود کاربرد دارد.…
0
350,000 تومان

SOP for Process Validation

  دامنه کاربرد The validation should cover all manufactured strengths and all manufacturing sites used for production of the marketed…
0
350,000 تومان

روش اجرایی ماتریکس آموزشی

  دامنه کاربرد این رویه در کلیه واحدهای شرکت ……….. کاربرد دارد.   هدف هدف از تدوین این رویه اجرایی…
0
350,000 تومان

روش اجرایی پایش اثربخشی دوره های آموزشی

  دامنه کاربرد این رویه در کلیه واحدهای شرکت ……………. کاربرد دارد.   هدف هدف از تدوین این رویه توضیح…
0
350,000 تومان

روش اجرایی کالیبراسیون دستگاه GC

  دامنه کاربرد دامنه کاربرد این رویه جهت کالیبراسیون دستگاه GC درواحد آزمایشگاه شرکت ....................... است.   هدف هدف از…
0
350,000 تومان

روش اجرایی کالیبراسیون دستگاه Dissolution

  دامنه کاربرد دامنه کاربرد این رویه جهت کالیبراسیون دستگاه  Dissolution توسط شرکت کالیبره کننده مربوطه درواحد آزمایشگاه شرکت ……………..…
1
350,000 تومان

روش اجرایی الزامات Data Integrity ( ارائه داده های بی نقص و یکپارچه) و شرح پروسه عملیاتی

  دامنه کاربرد دامنه اجرای این رویه برای هر دو داده دستنویس (کاغذی) و الکترونیکی و در محدوده همه فعالیت…
0
350,000 تومان

روش اجرایی ارزيابي و محاسبه عدم قطعيت

  دامنه کاربرد اين رویه در واحد تضمین کیفیت و کنترل کیفیت كاربرد دارد.   هدف هدف از تدوين اين…
0
350,000 تومان

روش اجرایی کدگذاری دیتالاگر و ترنسمیتر

  دامنه کاربرد اين رویه در كليه واحدهای مسئول فنی- تضمين كيفيت- توليد- كنترل كيفيت – آزمایشگاه میکروبی و  برنامه…
0
350,000 تومان

روش اجرایی کالیبراسیون دستگاه Friability Tester

  دامنه کاربرد دامنه کاربرد این رویه جهت کالیبراسیون دستگاه  Friability Tester توسط شرکت کالیبره کننده مربوطه در واحد آزمایشگاه…
0
350,000 تومان

روش اجرایی جامع کالیبراسیون

  دامنه کاربرد کاربرد این رویه در بخش کالیبراسیون و معتبر سازی جهت دستیابی به اطلاعات، سوابق و برنامه زمان…
0
350,000 تومان

روش اجرایی کالیبراسیون دستگاه Refractometer

  دامنه کاربرد دامنه کاربرد این رویه جهت کالیبراسیون دستگاه Refractometer توسط شرکت کالیبره کننده مربوطه درواحد آزمایشگاه شرکت ……………..…
0
350,000 تومان

روش اجرای کالیبراسیون دستگاه Disintegration

  دامنه کاربرد دامنه کاربرد این رویه جهت کالیبراسیون دستگاه  Disintegration توسط شرکت کالیبره کننده مربوطه در واحد آزمایشگاه شرکت…
0
350,000 تومان

روش اجرایی استاندارد اقدامات واحد نگهبانی در هنگام هشدار دما

  دامنه کاربرد این روش اجرایی استاندارد در واحد نگهبانی و فنی شرکت کاربرد دارد.   هدف هدف از نگارش…
1
350,000 تومان

روش اجرایی مدیریت ریسک

  دامنه کاربرد این رویه در تمام واحد های شرکت ............................ و در تمامی پروسه ها کاربرد دارد.   هدف…
1
350,000 تومان

روش اجرایی کنترل تغییرات

  دامنه کاربرد این رویه در مورد تمامی فرایندهای موثر بر کیفیت شرکت ..................................... کاربرد دارد.   هدف هدف از…
0
350,000 تومان

روش اجرایی عملیات صحیح مستندسازی

  دامنه کاربرد دامنه اجرایی این رویه تمامی واحد های شرکت ................................. را تحت پوشش قرار می دهد و در…
0
350,000 تومان

روش اجرایی استاندارد کنترل مستندات

  دامنه کاربرد دامنه ی کاربرد این روش اجرایی استاندارد شامل کلیه ی مستندات مورد استفاده که به طور مستقیم…
0
350,000 تومان

روش اجرایی کنترل پروسه خرید

  دامنه کاربرد این رویه خرید تمام مواد اولیه شامل مواد موثره و مواد جانبی، ملزومات بسته بندی اولیه و…
0
350,000 تومان

روش اجرایی الزامات مورد نیاز مشتری (URS )

  دامنه کاربرد این رویه ، در کلیه واحد های شرکت ............................ کاربرد دارد.   هدف هدف از تهیه این…
0
350,000 تومان

روش اجرایی استاندارد کدگذاری مستندات

  دامنه کاربرد دامنه کاربرد اين روش اجرایی استاندارد در كليه واحدها و برای تمامی مستندات، روش های اجرایی استاندارد…
1
350,000 تومان

روش اجرایی استاندارد چگونگی تدوین، تائید و تصویب SOP ها

  دامنه کاربرد اين روش اجرایی استاندارد برای نگارش، تائید و تصویب تمامي SOP ها در تمامي مراحل و عمليات…
0
350,000 تومان

روش اجرایی مطالعات کنترل کیفی محصولات در سطح عرضه (PMQC)

  دامنه کاربرد این رویه جهت مطالعات کنترل کیفی کلیه محصولات اعم از دارو، مکمل، طبیعی و غذای ویژه در…
1
350,000 تومان