دارودرمانی اورژانس های حاد تنفسی

لینک ورود به کلاس ورود به برنامه
رایگان!

دارودرمانی نارسایی حاد قلبی و شوک کاردیوژنیک

لینک ورود به کلاس ورود به برنامه
رایگان!

داروهای آنتی آریتمی قلبی – اندیکاسیون و ملاحظات

لینک ورود به کلاس ورود به برنامه
رایگان!

اصول تریاژ در بیماران بد حال

لینک ورود به کلاس ورود به برنامه
رایگان!

اورژانس مسمومیت با داروهای کاهنده ی قند خون

لینک ورود به کلاس ورود به برنامه
رایگان!

اورژانس مسمومیت با بنزودیازپین و بتا بلاکرها

لینک ورود به کلاس ورود به برنامه
رایگان!

دارودرمانی اختلالات الکترولیتی شایع در اورژانس

لینک ورود به کلاس ورود به برنامه
رایگان!

مدیریت دارودرمانی در اورژانس های فشارخون

لینک ورود به کلاس ورود به برنامه
رایگان!

مسمومیت با داروهای مسکن و ضددرد

لینک ورود به کلاس ورود به برنامه
رایگان!

اورژانس مسمومیت با الکل و مواد ضدعفونی کننده

لینک ورود به کلاس ورود به برنامه
رایگان!

مدیریت برخورد با مسمومیت ها ی شایع دارویی

لینک ورود به کلاس ورود به برنامه
رایگان!

داروهای ترکیبی در درمان آکنه

لینک ورود به کلاس ورود به برنامه
رایگان!

مدیریت ادم مغزی

لینک ورود به کلاس ورود به برنامه
رایگان!

نقش دارو درمانی در بیماران کووید۱۹

لینک ورود به کلاس ورود به برنامه
رایگان!
رایگان!

تروماهای سر و قفسه سینه

لینک ورود به کلاس ورود به برنامه
رایگان!

اورژانس حوادث عروق مغزی

لینک ورود به کلاس ورود به برنامه
رایگان!

اصول برخورد با مصدومان مولتیل تروما

لینک ورود به کلاس ورود به برنامه
رایگان!
رایگان!

دارودرمانی عفونت های دستگاه تنفس فوقانی در اورژانس

لینک ورود به کلاس ورود به برنامهمشاهده بازپخش برنامه برای مشاهده پازبخش برنامه کلیک کنید
رایگان!

مروری بر آنتی دوت های شایع درمسمومیت گروههای خاص

لینک ورود به کلاس ورود به برنامه
رایگان!

اورژانس مسمومیت با داروهای ضدافسردگی

لینک ورود به کلاس ورود به برنامه
رایگان!

اورژانس مسمومیت با استامینوفن

لینک ورود به کلاس ورود به برنامهمشاهده بازپخش برنامه برای مشاهده پازبخش برنامه کلیک کنید
رایگان!

داروهای ترکیبی ضد لک و روشن کننده

لینک ورود به کلاس ورود به برنامهمشاهده بازپخش برنامه برای مشاهده بازپخش برنامه کلیک کنید
رایگان!

دارودرمانی و آنتی دوت تراپی در مسمومیت با کلسیم بلاکر ها و بتا بلاکرها

لینک ورود به کلاس ورود به برنامهمشاهده بازپخش برنامه برای مشاهده پازبخش برنامه کلیک کنید
رایگان!