واردات محصولات دارویی و مکمل های ورزشی و تغذیه ای

واردات محصولات دارویی با کیفیت و قیمت های رقابتی مورد تایید بالاترین مراجع قانونی دارویی دنیا (USFDA) در اولویت این مجموعه گرفته است.

 واردات مواده موثره دارویی و مواد جانبی دارویی

این شرکت در جهت کمک به تولید داخلی محصولات دارویی و با پیروی از خط مشی خود بر قیمت های رقابتی برای محصولات با کیفیت، اقدام به واردات طیفی از مواد موثره دارویی داروها نموده است. این مواد موثره در حال حاضر توسط بسیاری از شرکت های معظم داخلی در حال مصرف بوده و در بالاترین سطح کیفیت قرار دارد.