گروه هدف

 • متخصص داخلی
 • متخصص قلب و عروق
 • متخصص طب اورژانس
 • پزشکان عمومی
 • داروسازان
آموزش علمی تیم مدیکال

گروه هدف

 • جراح عمومی
 • متخصص ارتوپد
 • متخصص طب اورژانس
 • پزشکان عمومی
 • دندانپزشکان ( دکترای حرفه ای )
 • داروسازان