آموزش مهارتهای رگولاتوری

 عناوین این بخش

 • ضوابط ثبت و واردات ماده اولیه و دارو
 • DMF نویسی فرآورده های گیاهی و سنتی
 • تدوین پرونده جامع ساخت مکمل PMF
 • تدوین پرونده جامع ساخت دارو با الگوی CTD
 • طراحی و کنترل فیزیکوشیمیایی بسته بندی اشکال مختلف دارویی
 • آشنایی با فارماکوپه USP
 • آشنایی با الزامات سازمان غذا و دارو در خصوص برچسب ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور
 • آشنایی با سامانه IMED
 • آشنایی با سامانه TTAC
 • ثبت سفارش و ترخیص دارو و مواد اولیه داروییتهیه مستندات در صنعت داروسازی
 • اصول روشهای بهینه انبارش فرآورده های دارویی GSP
 • اصول روشهای بهینه توزیع فرآورده های دارویی GDP
 • ضوابط ثبت دارو درفهرست دارویی کشور